Czy Warszawa jest za większym udziałem transportu zbiorowego i ruchu rowerowego i pieszego w ogóle podróży wykonywanych w mieście?