Również ruch samochodowy, czyli podstawowa przyczyna uciążliwości w zakresie niskiej jakości i nieefektywnego wykorzystania przestrzeni, emisji hałasu i szkodliwych substancji, jak też samych zatorów (korków), wciąż jest pobudzany poprzez priorytetowe traktowanie inwestycji w poszerzanie dróg. Komunikacja zbiorowa albo stosowana jest jako działanie naprawcze (pasy dla autobusów na wcześniej poszerzanych drogach) albo jako hipotetyczna przyszłość (rezerwy na tramwaje), zamiast jako rozwiązanie domyślne, które pozwoliłoby zapobiegać problemom zamiast zmuszać do ich późniejszego naprawiania.