W tym celu trzeba stosować politykę transportową nie tylko starającą się dopasować do prognoz wzrostu natężenia ruchu, lecz również aktywnie wpływającą na zachowania komunikacyjne mieszkańców, takie jak wybór środka transportu. Schemat ilustruje wybrane czynniki wpływające na zachowania komunikacyjne.