Ruch tramwajowy, pieszy i rowerowy odseparowano na rondzie Mogilskim od ruchu samochodowego podziałem na dwa poziomy.