Pismo do Pełnomocnika Prezydenta ds. komunikacji rowerowej

W związku z powtarzającym się zgłoszeniami, które otrzymujemy co do niejasnego oznakowania i niebezpiecznych sytuacji na przejeździe rowerowym przez ulicę Rostafińskich na skrzyżowaniu z ul. św. Andrzeja Boboli, wnosimy o wprowadzenie zmian poprawiających czytelność organizacji ruchu i bezpieczeństwo.

1) Obecne oznakowanie wprowadza w błąd, sugerując zakończenie drogi dla rowerów przed przejazdem dla rowerzystów.

Tymczasem
- droga dla rowerów, się w tym miejscu nie kończy, o czym świadczy oznakowanie poziome i pozostałe pionowe,
- przejazd rowerowy jest dwukierunkowy, co wymusza chociażby potrzeba obsługi relacji skrętnej północ->zachód z drogi dla rowerów wzdłuż Boboli na jezdnię Rostafińskich.

W związku z powyższym, znak "koniec drogi dla rowerów" powinien zostać usunięty. Jednokierunkowość odcinka drogi dla rowerów funkcjonującej jako zjazd z ulicy Boboli dostatecznie wyraźnie wskazuje znak "zakaz wjazdu" za skrzyżowaniem, usytuowany w miejscu, gdzie jest zarówno widoczny z drugiej strony ulicy, jak i pozwala na ewentualne zatrzymanie i zejście z roweru po przejechaniu przez Rostafińskich.

Aby jeszcze wyraźniej oznaczyć jednokierunkowość początkowego odcinka drogi dla rowerów, można uzupełnić oznakowanie poziome o strzałkę p-8a.

2) Zgłoszenia dotyczą też niebezpiecznego zachowania kierowców wjeżdżających na przejazd rowerowy z ulicy Boboli z dużą prędkością i nie ustępując pierwszeństwa. Wskazuje to na potrzebę zastosowania elementów uspokojenia ruchu, takich jak wysepka rozdzielająca kierunki ruchu na odcinku ulicy Rostafińskich między przejazdem rowerowym a ulicą Boboli i/lub zwężenie jezdni (a przynajmniej prawego pasa) ulicy Boboli między początkiem drogi dla rowerów a skrzyżowaniem przy pomocy prefabrykatów.

Poza rozwiązaniami doraźnymi, należy wziąć pod uwagę zastosowanie wyniesionego przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów.

3) Niebezpieczne zachowania kierowców są częściowo sprowokowane zbyt szerokim przekrojem jezdni ul. Boboli (pasy ruchu o szerokości ok. 5m). Problem ten można po części rozwiązać wprowadzając pasy rowerowe, przynajmniej na odcinku od Rostafińskich do przejścia jezdni w przekrój trzypasmowy przy przystanku Boboli 01. Wskazane byłoby przy tym zastosowanie wysepek chroniących przed ścinaniem łuku przez samochody na zakręcie.

Do wiadomości: Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Inżynier Ruchu.