SRN/08/0409/10/MS

Do: Inżynier Ruchu m. st. Warszawy.

Dotyczy: pasów dla autobusów na ul. Sobieskiego.

Niniejszym wnosimy o zmianę godzin obowiązywania pasów dla autobusów na ul. Sobieskiego na całodobowe oraz fizyczne ich wydzielenie separatorami typu U-25.

Wniosek uzasadniamy:

* Niestosowaniem się samochodów do oznakowania poziomego i pionowego – obecnie korek na pasie autobusowym jest zbliżony do korku na pozostałych pasach. Dotyczy to w szczególności odcinków z częstymi wjazdami na posesje (np. Beethovena-Dolna w kierunku północnym).

* Niewystarczającym czasem obowiązywania pasów dla autobusów – stoją one w korkach również poza wyznaczonymi godzinami funkcjonowania pasów dla autobusów.

* Większą czytelnością i skutecznością stałej organizacji ruchu – obecnie kierowcy mogą nie zdawać sobie sprawy, że jadą po pasie autobusowym (oznakowanie poziome trudno wypatrzeć pod szeregiem samochodów) lub tłumaczyć, że „skoro za pół godziny już będzie to zwykły pas ruchu, nikomu nie zaszkodzi jeżeli wjadę na niego już teraz”.

* Stratami czasu pasażerów związanych z nieprzestrzeganiem przez kierowców zakazu jazdy po pasie dla autobusów.

* Większą racjonalnością całodobowych pasów dla autobusów: jeżeli w określonych godzinach natężenie ruchu jest na tyle małe, że wydzielenie pasa dla autobusów wydaje się zbędne, tym bardziej nie jest on potrzebny samochodom osobowym.

* Zwiększeniem bezpieczeństwa na drodze: dwa pasy dla samochodów zamiast trzech skłaniają do ostrożniejszej jazdy.

* Zwiększeniem płynności ruchu oraz przepustowości ulicy: skuteczne uprzywilejowywanie komunikacji miejskiej umożliwia jej bardziej efektywne wykorzystanie oraz zachęca do rezygnacji z podróży samochodowych.