Jeżdżący Mostem Siekierkowskim pomiędzy zachodnim brzegiem Wisły a Wałem Miedzeszyńskim znają uciążliwy slalom, który czeka rowerzystów na skrzyżowaniu Trasy Siekierkowskiej z Wałem. Rowerzysta powinien wpierw szybko skręcić w prawo, by nie spaść ze schodów, następnie w lewo, zmuszając jadących z naprzeciwka do przytulenia się do barierki, a następnie na odcinku kilku metrów zygzakować wpierw w lewo, a następnie w prawo. Rok temu wystąpiliśmy do ZDM o wprowadzenie udogodnienia, które rozwiązywałoby znaczną część problemów stworzonych przez nierozróżnianie na etapie projektowanie rowerzystów od pieszych.

Niestety póki co nasi drogowcy upierają się, że jest dobrze, bo jest jak jest i tak właśnie miało być. Wszak po co szukać kontrargumentów (nie wspominając o naprawianiu wadliwych rozwiązań), skoro można powiedzieć: "nie bo nie"?

Pismo do ZDM - lipiec 2010

Niniejszym wnoszę o uzupełnienie infrastruktury pieszo-rowerowej w południowo-zachodnim rogu mostu Siekierkowskiego o łącznik między trasą wzdłuż mostu a trasą wzdłuż wału (dwa wariantowe schematy w załączniku). Obecny przebieg trasy, slalomem po wijącej się pod niemal prostymi kątami ścieżce, jest wyjątkowo niewygodny i utrudnia ruch, a przy dużym natężeniu ruchu, jakim cechuje się ta trasa, stwarza ryzyko wypadków. Jako że miejsca jest aż nadto, wskazane wydaje się wybudowanie brakującego łącznika pomiędzy fragmentami cechującymi się największym natężeniem ruchu, czyli mostem a wałem.

Schemat 1

Schemat 2

Odpowiedź ZDM - sierpień 2010: tak miało być

W związku z pańskim pismem z dn. 13 lipca br. dotyczącym ścieżki rowerowej w południowo-zachodnim rejonie węzła Trasy Siekierkowskiej z Wałem Miedzeszyńskim, otrzymaliśmy następujace wyjaśnienie z Transprojektu Gdańskiego:

- projekt układu ścieżek rowerowych na omawianym węźle, był na etapach koncepcji, projektu budowlanego i wykonawczego wielokrotnie zmieniany pod kątem optymalizacji układu ścieżek rowerowych

- Przebieg ścieżki rowerowej w południowo - zachodniej części węzła z n/w powodów został ukształtowany w sposób wymuszający spowolnienie ruchu rowerowego:

* w założeniach węzła kierunek ruchu rowerowego: ul. Wał Miedzeszyński - Most przez Wisłę nie był kierunkiem priorytetowym,

* dalszy przejazd rowerem przez węzeł przebiegający po pochylniach, w tunelach i po kładce wymaga ostrożnej oraz wolniejszej jazdy i takie spowolnienie ruchu rowerowego jest konieczne,

* powierzchnia ścieżek i chodników oraz związanych z tym robót ziemnych została optymalnie ograniczona do niezbędnego minimum ze względu na zminimalizowanie kosztów robót drogowych.

Uwzględniając powyższe, stwierdzamy kompletność połączeń w poszczególnych relacjach i nie przewidujemy wybudowania wskazanego przez Pana łącznika.

Zastępca Dyrektora
Michał Trzciński

Pismo do ZDM - sierpień 2011

Dziękuję za odpowiedź, zwracam jednak uwagę, że odnosi się ona do stanu teoretycznego, a nie faktycznego. Jak państwo zauważyli, opiera się ona na "założeniach", które jednak nie sprawdziły się w praktyce. Zdecydowanie dominującą relacją jest Wał Miedzeszyński - Most Siekierkowski, co unieważnia pierwsze dwa argumenty przedstawione w piśmie. Również trzeci argument jest nieprawdziwy, jako że brak łącznika obsługującego podstawową relację komunikacyjną nie może zostać określony jako "optymalny".

W związku z powyższym, wnoszę ponownie o wytyczenie łącznika obsługującego rzeczywisty, a nie teoretyczny ruch.

Odpowiedź ZDM - wrzesień 2011: nie bo nie

W odpowiedzi na e-mail z dn. 24 sierpnia br. i w nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji, Zarząd Dróg Miejskich uprzejmie informuje, że podtrzymuje stanowisko wyrażone w piśmie z dn. 20 sierpnia 2010 r., znak: ZDM-ZTBR-SST-5512-138-3-10. Mając na uwadze kompletność połączeń w poszczególnych relacjach informujemy, iż nie przewidujemy urządzenia wnioskowanego przez Pana dodatkowego łącznika ścieżek rowerowych w południowo-zachodnim rejonie węzła Trasy Siekierkowskiej z Wałem Miedzeszyńskim.

Zastępca Dyrektora
Michał Trzciński