Zablokowano słupkami wjazd samochodów na ścieżkę - co cieszy, ale też zastanawia celowość ich zdublowania.