Obecnie na skrzyżowaniu Al. Solidarności i ul. Szwedzkiej nie ma nawet przejścia dla pieszych przez ul. Szwedzką. Aby przedostać się na drugą stronę ulicy piesi zmuszeni są ganiać aż za ul. Wileńską i dwukrotnie czekać na światłach.