Rozmiar przedeptu na wprost wskazuje na to, że użytkownicy chodników nie są entuzjastycznie nastawieni do aktualnej organizacji ruchu.