A. Optymalny, z likwidacją wydzielonej jezdni do prawoskrętu w ul. Szwedzką i przedłużeniem wyspy dzielącej jezdnie;