B. Prowizoryczny, z przejazdem dla rowerów i przejściem dla pieszych w miejscu istniejącego przedeptu. Prowizoryczność wariantu polega na tym, że po zrealizowaniu jednej z projektowanych równolegle inwestycji drogowych (Obwodnicy Śródmiejskiej lub ul. Tysiąclecia) pozostawiony prawoskręt będzie właściwie niewykorzystywany.