Odrobina historii

Już niemal trzy i pół roku temu wysłaliśmy pierwsze pismo w sprawie rozlewisk utrudniających ruch na przejściach dla pieszych, jak też pogarszających bezpieczeństwo.[zobacz >>>] Niestety, pomimo pozytywnego początku [zobacz >>>] i obiecujących odpowiedzi na piśmie [zobacz >>>], większość kałuż pozostała bez zmian, pomimo rzekomych napraw w terenie oraz naszych interwencji w różnych instancjach.

Tak też zdjęcie przejścia przez Raszyńską na placu Zawiszy sprzed akcji...

...trudno odróżnić od zdjęcia wykonanego teraz, czyli rzekomo po dwukrotnych (!) naprawach. Niedawno znikła jedna z kałuż na wyspie między jezdniami (na pierwszym planie poprzedniego zdjęcia), ale to dopiero na skutek osobnej interwencji.

Dotychczasowe próby doprowadzenia do kompleksowej naprawy wszystkich zgłoszonych wad przynosiły mizerne skutki pomimo różnych podejść: upomnień, skarg i interwencji u organów nadrzednych (np. korespondencja z 2010 r. przytoczona poniżej). (W końcu, zgodnie z podejściem ZDM, nie może być zbyt wygodnie [zobacz >>>].) Staramy się zatem walczyć z każdą kałużą z osobna. Oczywiście nie mamy przy tym mocy przerobowych na wyręczenie w pełni zarządców dróg z zadania nadzoru nad swoimi terenami. Dlatego warto żeby każdy zgłaszał nieprawidłowości, które sam zauważy.

Odrobina teraźniejszości

Planowana na ten rok wymiana nawierzchni na placu Zawiszy stanowi okazję do zlikwidowania kałuż po czterdziestu miesiącach nieudanych prób. Warto przy tym zastosować rozwiązanie, które zapobiegnie podobnym problemom w przyszłości.

Pismo do ZDM - luty 2012 r. (SRN/12/0439/06/MS)

Nawiązując do informacji na państwa stronie na temat planowanych w tym roku napraw nawierzchni, wnosimy o uwzględnienie przy remoncie placu Zawiszy odwodnienia przejść dla pieszych.

Dotyczy to zarówno kałuży powstających na styku chodnika i jezdni (np. na przejściu przez Al. Jerozolimskie po stronie wschodniej skrzyżowania czy na przejściu przez Raszyńską), jak też odcinków chodnika pomiędzy jezdniami.

W przypadku wyspy pomiędzy jezdniami ul. Raszyńskiej...

...sugerujemy zastosowanie rozwiązania, które z powodzeniem funkcjonuje na Nowym Świecie przy Rondzie de Gaulle'a. Zastosowanie asfaltowej nawierzchni zapobiega powstawaniu dziur, klawiszowaniu się płyt i gromadzeniu się wody.

Kładzenie nowego asfaltu na jezdni stanowi doskonałą okazję do naprawy wad nawierzchni pomiędzy jezdniami oraz na styku jezdni z chodnikiem. Liczymy na to, że zostanie ona wykorzystana do naprawienia wad zgłaszanych od ponad trzech lat.

Wcześniejsza korespondencja

Pismo ZM z 26 maja 2010 r. (SRN/10/0439/05/MS)

Do Biura Drogownictwa i Komunikacji.

Nawiązując do pisma BD-BD-DD-TTK-0561-3-4-09, proszę o wyjaśnienie w jaki sposób kontrolowana jest skuteczność (i rzeczywistość) wykonywanych napraw. Przykładowo, wspomniana w ww. piśmie sprzed roku pozycja 38 (przejście przez Noakowskiego przy Koszykowej, na którym zalegają kałuże od chwili wykonania frezowania), do dziś po każdym deszczu staje się rozlewiskiem, mimo że nieprawidłowości rzekomo zostały usunięte rok temu. To samo dotyczy pozycji 29.1 (przejścia dla pieszych przez Raszyńską przy placu Zawiszy, w tym wysepka między jezdniami), gdzie nie wykonano jakichkolwiek robót i sytuacja nie uległa jakiekolwiek zmianie mimo zapewnienia sprzed roku, że nieprawidłowości zostały usunięte.

Wnosimy o przeprowadzenie kompleksowej kontroli wszystkich przejść dla pieszych zgłoszonych dwa lata temu przy udziale społecznym i medialnym oraz sporządzenie dokumentacji fotograficznej po opadach deszczu dowodzącej, że rzekomo przeprowadzone roboty miały miejsce oraz bezzwłoczne przeprowadzenia napraw w tych wypadkach, gdzie nieprawidłowości nie zostały usunięte. Dotychczasowe postępowanie jednostek miejskich w tej sprawie niestety rażąco narusza Art. 8 KPA, burząc zaufanie do organów publicznych.

Załącznik: lista przejść dla pieszych zgłoszonych do ZDM 26 września 2008 r. [zobacz >>>]

Do wiadomości: Życie Warszawy.

Odpowiedź BDiK z 25 czerwca 2010 r.

W odpowiedzi na Państwa wystąpienie znak SRN/10/0439/05/MS w sprawie zastoisk wody na przejściach dla pieszych w załączeniu przekazuję kopię odpowiedzi Zarządu Dróg Miejskich w kwestii przejścia dla pieszych przez ul. Noakowskiego przy ul. Koszykowej oraz przez ul. Raszyńską przy pl. Zawiszy.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Biuro Drogownictwa i Komunikacji przekazało do Zarządu Dróg Miejskich przygotowaną przez Państwa listę celem przeprowadzenia powtórnej kontroli i ewentualnego wykonania koniecznych napraw.

Zastępca Dyrektora Biura Drogownictwa i Komunikacji
Piotr Sójka

Załącznik - pismo ZDM

Dotyczy: zastoisk wody na przejściach w ul. Noakowskiego i Raszyńskiej przy Pl. Zawiszy

W odpowiedzi na Państwa pismo Nr BD-BD-DD-TTK-5541-33-2-10 z dnia 28.05.2010 r. dotyczące zastoisk wody na przejściach dla pieszych przez ul. Noakowskiego przy ul. Koszykowej i przez ul. Raszyńską przy Pl. Zawiszy Zarząd Dróg Miejskich uprzejmie informuje:

1. Przejście dla pieszych ul. Koszykowa przy ul. Nowowiejskiej- naprawę nawierzchni jezdni podległy nam wykonawca wykonał w dniu 26.04.2009r, jednak ze względu na brak wpustu ulicznego oraz znaczny spływ wód opadowych z ul. Noakowskiego będącej w zarządzie ZTP po deszczach nawalnych w dalszym ciągu występuje na przejściu niewielkie zalewisko wody opadowej. Nadmieniamy, że w planach Zarządu Terenów Publicznych znajduje się przebudowa ul. Noakowskiego, realizacja prac przewidziana jest na rok 2011.

2. Na przejściu dla pieszych ul. Raszyńska przy pl. Zawiszy doraźnie wykonano naprawę nawierzchni jezdni. Wymiana nawierzchni jezdni na Pl. Zawiszy zostanie wykonana przez ZDM w III kw. bieżącego roku, podczas prowadzenia prac w/w nieprawidłowość zostanie usunięta.

Z-ca Dyrektora
mgr inż. Mirosław Kazubek