Kałuże b±dĽ sztuczne zbiorniki wodne na przej¶ciach dla pieszych nie tylko znacz±co utrudniaj± ruch pieszym, lecz również zwiększaj± ryzyko wypadków, gdyż pieszy często wychodzi na jezdnię w miejscu, w którym nie spodziewaj± się tego kierowcy.