42.Koszykowa/Nowogrodzka, a w szczególno¶ci:
- przej¶cie przez Nowogrodzk±;