3.Jagiellońska/Solidarno¶ci, w tym w szczególno¶ci:
- przej¶cie przez Jagiellońsk± po południowej stronie skrzyżowania;