17.Kasprowicza/Oczapowskiego, w tym w szczególno¶ci:
- przej¶cie przez Kasprowicza;