24. Promenada/Belwederska, w tym w szczególno¶ci:
- przej¶cie przez ulicę Promenada;