34. Andersa/Muranowska, w tym w szczególności:
- przejście przez Andersa, w tym przez tory tramwajowe;
- przejście przez Muranowską;