36.Grójecka/Niemcewicza, w tym w szczególno¶ci:
- przej¶cie przez Niemcewicza po stronie zachodniej skrzyżowania;