38.Noakowskiego/Koszykowa, a w szczególno¶ci:
- przej¶cie przez Noakowskiego;