Poniżej przedstawiamy pismo, którym przekazaliśmy do Zarządu Dróg Miejskich listę przejść dla pieszych zalewanych podczas deszczu. Zgłoszenia zebraliśmy w ramach prowadzonej wspólnie z "Życiem Warszawy" akcji "Sucha stopa". [zobacz >>>] Zgłaszającym serdecznie dziękujemy. O postępach w naprawie przejść będziemy informować, mamy jednak nadzieję, że będę one widoczne i bez specjalnego nagłośnienia.

SRN/08/0439/01/MS

Do: Pan Marek Mistewicz,
Dyrektor ds. Zarządzania
Zarządu Dróg Miejskich.

Dotyczy: odwodnienia przejść dla pieszych.

Nawiązując do pisma BD-BD-DD-JFI-0565-2-2-08 z 8 maja, przekazującego pismo SRN/08/0404/02/MS z 23 kwietnia, [zobacz >>>] pozostających od pięciu miesięcy bez odpowiedzi, częściowo wyręczamy Zarząd Dróg Miejskich w zakresie postulowanego przeglądu odwodnienia przejść dla pieszych. Poniżej przedstawiamy (niewątpliwie niepełną) listę przejść dla pieszych wymagających pilnej naprawy odwodnienia i/lub nawierzchni. Liczymy na to, że w zakresie interwencji Zarząd Dróg Miejskich wywiąże się ze swoich ustawowych i statutowych obowiązków bez konieczności wyręczania go przez prasę i obywateli.

Kałuże bądź sztuczne zbiorniki wodne na przejściach dla pieszych nie tylko znacząco utrudniają ruch pieszym, lecz również zwiększają ryzyko wypadków, gdyż pieszy często wychodzi na jezdnię w miejscu, w którym nie spodziewają się tego kierowcy.

Zresztą konieczność przeskakiwania przez przejścia lub przechodzenia przez zamarznięte kałuże stwarza niebezpieczeństwo wypadków nawet bez udziału samochodów.

Dodatkowo kałuże zmniejszają płynność ruchu, przedłużając czas przebywania pieszych na przejściu. Fakt, że piesi mogą się znaleźć na środku przejścia na czerwonym świetle po czasochłonnym omijaniu kałuż stwarza też niebezpieczeństwo wypadku.

Liczymy na to, że podział Zarządu Dróg Miejskich w formie oddzielenia zadań inwestycyjnych od utrzymaniowych faktycznie umożliwi sprawniejsze działania i wymienione w załączniku niebezpieczeństwa zostaną usunięte bezzwłocznie w ramach bieżącego utrzymania dróg, a w przypadku wadliwych remontów lub niepoprawnie wykonanych obniżeń w ramach egzekwowania gwarancji. Prosimy o informacje o podjętych i zaplanowanych czynnościach w ustawowym terminie 30 dni.

Liczymy też na rozpoczęcie regularnych patroli badających funkcjonowanie odwodnienia na przejściach. Niestety liczba zgłoszeń, które wpłynęły podczas akcji "Sucha stopa" [zobacz >>>] pokazuje, że takie działania nie są prowadzone na bieżąco.

Należy przy tym zauważyć, że zdecydowanie zbyt rzadko stosowaną alternatywą dla najwyraźniej sprawiającego duże problemy techniczne obniżania przejść dla pieszych jest ich prowadzenie na wzniesieniach. Takie rozwiązanie nie tylko znacząco poprawia bezpieczeństwo, lecz również automatycznie rozwiązuje problem odwodnienia. Wyniesione tarcze skrzyżowań i przejścia dla pieszych są z powodzeniem stosowane na drogach powiatowych, m.in. w Puławach i Gryficach. Są to rozwiązania w pełni nadające się do ulic o dopuszczalnej prędkości 50 km/h (wzniesienie może być przecież szersze od samego przejścia). Przypominamy, że jedno z nielicznych warszawskich wyniesionych przejść dla pieszych uzyskało główne wyróżnienie kapituły w Konkursie na Dobre Praktyki komunikacyjne, jak również zdobyło pierwsze miejsce w plebiscycie na najlepsze rozwiązania dla pieszych. [zobacz >>>]

Lista załączników:

Załącznik 1. Lista skrzyżowań, na których przejścia wymagają pilnej naprawy odwodnienia lub poprawienia błędnie wykonanego obniżenia przejścia dla pieszych/położenia nawierzchni jezdni.

Załącznik 2. Płyta CD ze zdjęciami wybranych skrzyżowań.

Do wiadomości:
Wydział Ruchu Pieszego
Biura Drogownictwa i Komunikacji

Załącznik 1. Lista przepływów dla pieszych

Lista skrzyżowań, na których przejścia wymagają pilnej naprawy odwodnienia lub poprawienia błędnie wykonanego obniżenia przejścia dla pieszych/położenia nawierzchni jezdni:

1.Bitwy Warszawskiej/Grójecka, w tym w szczególności:
- przejście przez Grójecką po północnej stronie skrzyżowania, w tym krawędzie wysepki tramwajowej;

2.Sobieskiego/Idzikowskiego, w tym w szczególności:
- przejście i przejazd przez ulicę Idzikowskiego po stronie zachodniej skrzyżowania;
- przejście i przejazd przez uliczkę serwisową za przystankiem Tor Stegny 05 w stronę ulicy Sikorskiego;

3.Jagiellońska/Solidarności, w tym w szczególności:
- przejście przez Jagiellońską po południowej stronie skrzyżowania;

4.Stanów Zjednoczonych/Saska, w tym w szczególności:
- przejście w okolicach kiosku;

5.Belwederska/Dolna, w tym w szczególności:
- przejście i przejazd przez ulicę Dolną;

6.Olszynki Grochowskiej/Grochowska, w tym w szczególności:
- przejście przez ulicę Olszynki Grochowskiej;

7.Popiełuszki/Krasińskiego, w tym w szczególności:
- przejście przez Popiełuszki po południowej stronie skrzyżowania;

8.Sielecka/Gagarina, w tym w szczególności:
- przejście przez Sielecką po południowej stronie skrzyżowania;

9.Przejście przez ścieżkę rowerową przy Wale Miedzeszyńskim na północ od skrzyżowania z Fieldorfa;

10.Króla Maciusia/Korkowa, w tym w szczególności:
- przejście przez Króla Maciusia;
- ryzyko ochlapania przez samochody jadące zalaną jezdnią na odcinku prostopadłym do Korkowej;

11.Rondo ONZ, w tym w szczególności:
- przejście przez ulicę Świętokrzyską po wschodniej stronie ronda, w tym na wysepce tramwajowej;

12. Skrzyneckiego/Potockich, w tym w szczególności:
- przejście przez ulicę Potockich;
- ryzyko ochlapania przez samochody na ulicy Skrzyneckiego;

13.Wąbrzeska przy kościele, w tym w szczególności:
- chodnik po południowej stronie przejścia dla pieszych;

14.Skrzyneckiego/Kaczeńca, w tym w szczególności:
- ryzyko ochlapania przez samochody na przejściu przez Skrzyneckiego;

15.Wydawnicza/Sejmikowa, w tym w szczególności:
- woda zalegająca na obniżonych przejściach wskutek położenia asfaltu powyżej poziomu chodnika;

16.Dźwigowa, w tym w szczególności:
- chodniki w tunelach (czyli na skrzyżowaniach wielopoziomowych);

17.Kasprowicza/Oczapowskiego, w tym w szczególności:
- przejście przez Kasprowicza;

18.Korkowa/Potockich, w tym w szczególności:
- przejście przez ulicę Korkową;

19.Globusowa, przejście pod linią kolejową, pod stacją Warszawa Włochy;

20.Patriotów/Szachowa, w tym w szczególności:
- przejście przez ulicę Patriotów;

21.Sobieskiego/Sikorskiego, w tym w szczególności:
- przejście przez ulicę Sobieskiego po północnej stronie skrzyżowania;

22.wjazd na Tor Stegny z Sikorskiego, w tym w szczególności:
- dziura na przejściu dla pieszych, w której gromadzi się woda;

23.Dolina Służewiecka/Nowoursynowska, w tym w szczególności:
- wysepka dla pieszych na przejściu przez Dolinę Służewiecką;

24. Promenada/Belwederska, w tym w szczególności:
- przejście przez ulicę Promenada;

25.Spacerowa/Belwederska, w tym w szczególności:
- przejście i przejazd przez ulicę Spacerową po zachodniej stronie skrzyżowania;

26.plac Na Rozdrożu, w tym w szczególności:
- przejście przez Al. Ujazdowskie (zwłaszcza obniżony przejazd dla wózków);

27.Al. Ujazdowskie/al. Róż, w tym w szczególności:
- przejście przez al. Róż;

28.Piękna/Al. Ujazdowskie, w tym w szczególności:
- przejście przez ul. Piękną;

29.plac Zawiszy, w tym w szczególności:
- przejście przez Raszyńską, w tym wysepka dla pieszych;
- przejście przez Al. Jerozolimskie po obu stronach skrzyżowania;
- przejście przez Towarową;
- przejście przez Grójecką;

30. Mokotowska/Piękna;

31. Noakowskiego/Koszykowa;

32. przejście przez Wał Zawadowski pod Trasą Siekierkowską, w tym w szczególności:
- woda z nieszczelnej rury odpływowej z Trasy Siekierkowskiej zalegająca na przejściu, przejeździe i okolicznych trawnikach;

33.Świętokrzyska/Marszałkowska, w tym w szczególności:
- przejście przez ulicę Marszałkowską po północnej stronie skrzyżowania;
- przejście przez ulicę Świętokrzyską po zachodniej stronie skrzyżowania;

34. Andersa/Muranowska, w tym w szczególności:
- przejście przez Andersa, w tym przez tory tramwajowe;
- przejście przez Muranowską;

35.Czerniakowska/Trasa Siekierkowska, w tym w szczególności:
- przejście przez ul. Czerniakowską po stronie ZUS-u;

36.Grójecka/Niemcewicza, w tym w szczególności:
- przejście przez Niemcewicza po stronie zachodniej skrzyżowania;

- przejście przez Grójecką po stronie południowej skrzyżowania;

37.plac Konstytucji, w tym w szczególności:
- wyspa na przejściu przez plac od strony Koszykowej;

38.Noakowskiego/Koszykowa, a w szczególności:
- przejście przez Noakowskiego;

39.Koszykowa – przejście przez ulicę na środku Filtrów;

40. Koszykowa/Krzywickiego, a w szczególności:
- przejście przez Koszykową;

41.Piękna/Mokotowska, a w szczególności:
- przejście przez Mokotowską od strony północnej;
- róg ulicy za przejściem w stronę Pięknej;

42.Koszykowa/Nowogrodzka, a w szczególności:
- przejście przez Nowogrodzką;

43. Koszykowa/Raszyńska, a w szczególności:
- przejście przez Raszyńską;

44.Krucza/Piękna, a w szczególności:
- przejście przez Kruczą;

45. Ludna/Solec, a w szczególności:
- przejście przez Ludną po zachodniej stronie skrzyżowania;
- przejście przez Solec po północnej stronie skrzyżowania;

46. Poznańska/Jerozolimskie, a w szczególności:
- przejście przez Poznańską;

47. Rondo Daszyńskiego, a w szczególności:
- przejście przez wysepkę przy przystanku Rondo Daszyńskiego 07;
- przejście przez wysepkę przy przystanku Rondo Daszyńskiego 06;
- przejście przez Prostą na południowo-wschodnim rogu skrzyżowania;

48. Al. Ujazdowskie, przejście przy wjeździe do parku, a w szczególności:
- przejście przez Ujazdowskie;
- ryzyko ochlapania z głębokiej kałuży na wjeździe do parku;

49. Widoczna/Lucerny, a w szczególności przejście przez Widoczną;

50. plac Trzech Krzyży, a w szczególności przejście przez Żurawią na rogu Nowego Światu;

51. Berensona, przy przystanku autobusów 204 i 527;

52.Patriotów/Żegańska, a w szczególności przejście przez Patriotów.

Ciąg dalszy

[zobacz >>>] [zobacz >>>] [zobacz >>>]