Trzeci odcinek serialu nt. wadliwych ustawień sygnalizacji dla pieszych oraz konkretnych problemów wynikających z nadużywania przycisków. Problemy zostały szczegółowo zdiagnozowane we wrześniu podczas obserwacji zachowań ponad dwóch tysięcy pieszych w trakcie ponad czterystu cykli świateł na ośmiu skrzyżowaniach. Na pierwszym zielone dla pieszych zapalało się zbyt późno [zobacz >>>]; na drugim nie zapalało się w ogóle [zobacz >>>]; dziś o przejściu, gdzie zapala się na 10 sekund co 140 sekund.

Na to skrzyżowanie zwracaliśmy uwagę już wcześniej [zobacz >>>] - problem niezapalania się zielonego dla pieszych po stronie wschodniej został już rozwiązany. Liczymy na to, że korekty zostaną wdrożone też po stronie zachodniej.

Pismo do Zarządu Dróg Miejskich (MDL-15-0311-01-MS)

Niniejszym wnoszę o naprawienie cyklu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Witosa/Czerniakowska. Obecnie światła na przejściu przez zachodnie ramię skrzyżowania ustawione są tak, by: a) zmuszać pieszych do przechodzenia na czerwonym lub tracenia 3-5 minut w każdym cyklu, b) niemożliwe było przejście przez al. Witosa w kierunku północnym w jednym cyklu. Oznacza to, że obecne ustawienia świateł są równie funkcjonalne jak takie, które umożliwiałyby jadącym na wprost samochodom dojechanie w jednym cyklu tylko do połowy skrzyżowania. Dodatkowo, pośrednio obniżają one konkurencyjność komunikacji miejskiej (obniżając dostępność przystanków) i przyzwyczajają do niestosowania się do sygnalizacji .

Zielone światło dla pieszych na przejściu przez jezdnię północną al. Witosa świeci się przez 10 sekund w ciągu 140-sekundowego cyklu. Równoległa faza zielona dla samochodów trwa ośmiokrotnie dłużej. Tak wielka dysproporcja wynika z tego, że przez całą fazę zieloną do jazdy na wprost (na południe ul. Czerniakowską) świeci się również zielone dla dwóch pasów do prawoskrętu w al. Witosa. Takie ustawienie jest nieuzasadnione nie tylko ze względu na warunki ruchu pieszego i rowerowego, lecz również z punktu widzenia ruchu samochodowego (podaż co najmniej dwukrotnie przewyższa popyt).

Nagranie ilustrujące sytuację na przejściu (widok od strony CH Panorama, po prawej przystanek autobusowy) - skręcające samochody zjeżdżają ze skrzyżowania w ciągu 10-20 sekund (0:33-0:53, 2:55-3:06). Za to pieszy musi czekać i oglądać w większości pustą drogę przez ponad dwie minuty (2:46-4:54).

Dodatkowa faza dla idących w kierunku północnym

1. Jako że obecny cykl przewiduje zbyt krótkie/rzadkie zielone dla pieszych i równocześnie zbyt długie zielone dla skręcających w prawo samochodów, należy przewidzieć co najmniej jedną dodatkową fazę zielonego dla pieszych przed końcem równoległej fazy zielonej dla samochodów. Skrócenie zielonego do prawoskrętu dla samochodów o kilkanaście sekund nie będzie miało istotnego wpływu na warunki ruchu. Za to włączenie zielonego światła wtedy, gdy do przejścia dochodzą piesi idący w kierunku północnym, radykalnie warunki ruchu poprawi.

Dłuższe zielone dla pieszych i rowerzystów

2. Dodatkowo, obecna faza zielona dla pieszych i rowerzystów powinna zostać wydłużona o ok. 30 sekund, tak by umożliwić przejechanie przez skrzyżowanie w jednym cyklu rowerzystów.

Wprowadzenie obu zmian pozostawi nadal ok. 50 sekund zielonego dla skręcających w prawo samochodów, co jest ilością wystarczającą i kompromisem pomiędzy interesami różnych użytkowników skrzyżowania.

W związku z powyższym proszę o bezzwłoczną korektę ustawień świateł. Skrzyżowanie Czerniakowska/Witosa pełni równocześnie funkcję istotnego węzła przesiadkowego i skrzyżowania tras rowerowych. Przekłada się to na duże natężenie ruchu pieszego i rowerowego, który powinien zostać uwzględniony w należyty sposób w ustawieniach sygnalizacji.