Pismo ZM-17-0738-01-AB

Do Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy.

Nawiązując do projektu przebudowy Traktu Lubelskiego, zgłaszam następujące uwagi i wnioski:

1. Projekt opiniujemy pozytywnie (z uwagami). Widoczna jest w nim dbałość o szczegóły i zastosowanie możliwie efektywnych rozwiązań mimo trudnego pasa drogowego

2. Należy zastosować pasy ruchu 3,0 m zgodnie z klasą drogi (Z), co pozwoli uzyskać miejsce na zieleń, wygrodzenia, szersze chodniki itp.

3. Należy zrezygnować z zatok autobusowych. Ewentualnie - w przypadku ich pozostawienia - zwęzić pasy ruchu do 2,75 m na wysokości zatoki, co jest dopuszczalne przy przebudowie drogi klasy Z i swobodnie wystarcza do ominięcia autobusu przez samochód osobowy.

4. Należy doprojektować brakujące wyspy dzielące na wlotach rond (Cylichowska, Borków).

5. Należy doprojektować azyl na przejściu dla pieszych przy ul. Wojtyszki - szerokość pasa drogowego umożliwia to w tym miejscu.

6. Należy doprojektować łącznik między drogą dla rowerów a ślepym zakończeniem ul. Cyklamenów.

7. Należy doprojektować włączenie drogi dla rowerów jako 4. wlotu skrzyżowania z ul. Wojtyszki.

8. Należy ograniczyć liczbę przecięć DDR - chodnik wzdłuż Traktu Lubelskiego na odcinku od km 1+340 do km 1+500 (4 przecięcia na odcinku ok. 160 m).

9. Na DDR należy zastosować znaki mini (także dla A-7 + C-12).

10. Chodnik i droga dla rowerów powinny być zabezpieczone przed nielegalnym parkowaniem, zarówno od strony jezdni jak i wjazdów indywidualnych. Dotyczy to zwłaszcza okolic obiektów handlowo-magazynowych, np. na wysokości Traktu Lubelskiego 141-145 czy 156-158. Z tych samych względów wskazane jest powinna zostać zachowana ciągłość chodnika na przecięciach wjazdów na posesje.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, Polska Inżyniera Sp. z o.o.

Projekt

Trakt Lubelski (odc. Zwoleńska-Borowiecka), JPG, 5173 kB, JPG, 5697 kB, JPG, 5956 kB