ZTM/PP3-649/2/2-07/DK

l.dz. 53/07

Warszawa, 2007-01-23

Do: Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych
Centrum Zrównoważonego Transportu

Odpowiadając na Państwa wystąpienie dotyczące przystanków autobusowych na ul. Słowackiego nad al. Armii Krajowej, Zarząd Transportu Miejskiego uprzejmie informuje, że pismo IR/F/797/05 nie wystarcza do ich wyznaczenia. Zgodnie z tym pismem wymagane jest opracowanie projektu organizacji ruchu, którego zatwierdzenie przez Inżyniera Ruchu stanowi dopiero podstawę do uruchomienia przystanków. ZTM nie wykonuje projektów organizacji ruchu (nie posiada niezbędnej do tego celu dokumentacji). Zgodnie z zaakceptowaną przez ówczesne Biuro Drogownictwa i Biuro Komunikacji procedurą, z prośbą o wykonanie wspomnianego projektu w lipcu 2005 r. zwróciliśmy się do Zarządu Dróg Miejskich. Nasze pismo w tej sprawie pozostało bez odpowiedzi.

W listopadzie 2006 r. otrzymaliśmy do uzgodnienia projekt stałej organizacji ruchu po wybudowaniu szlaku metra B20 na odcinku pomiędzy stacjami "Marymont" i "Słodowiec". W naszej opinii zgłosiliśmy uwagę dotyczącą uwzględnienia w tym projekcie przystanków autobusowych na ul. Słowackiego nad al. Armii Krajowej. Mamy nadzieję, że projekt uwzględniający naszą uwagę zostanie przez Inżyniera Ruchu zatwierdzony, co pozwoli na uruchomienie wspomnianych przystanków.

Linia 404 została uruchomiona w celu maksymalnego skrócenia czasu przejazdu między Tarchominem, Wolą i Ochotą. Postulowany przez pasażerów szybszy przejazd we wspomnianych relacjach mógł zostać osiągnięty jedynie poprzez ograniczenie liczby przystanków, które zostały zlokalizowane wyłącznie w najważniejszych węzłach przesiadkowych charakteryzujących się największą wymianą pasażerów.

Bezpośrednie połączenie przystanków pomijanych przez linię 404 z Wolą i Ochotą oraz Tarchominem zapewnia linia 186, natomiast dojazd do stacji metra Marymont z Tarchomina zapewniają linie 508 i 510. W tej sytuacji uruchomienie przystanków przy ul. Słowackiego na trasie linii 404 należy obecnie uznać za nieuzasadnione, zwłaszcza, że zwiększanie liczby przystanków na trasach linii przyspieszonych prowadzi do wydłużania czasu przejazdu, zatracania przyspieszonego charakteru i zmniejszania częstotliwości kursowania linii.

Andrzej Franków
Koordynator Działalności Przewozowej
Zarządu Transportu Miejskiego