W związku z tym parametry techniczne ulicy mają zostać ostatecznie dostosowane do prognozowanego natężenia ruchu po dokończeniu planowanego układu dróg, w tym budowy praskiej części Obwodnicy Śródmiejskiej. Jest to rozwiązanie rozsądne, pozwalające uniknąć rozwiązań tymczasowych generujących bardzo wysokie koszty, zarówno inwestycyjne, jak i bieżące/zewnętrzne.