Pismo ZM-17-0762-01-AB

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do projektu rozbudowy ulic Bruzdowej i Metrycznej, zgłaszam następujące uwagi i wnioski:

1. Na skrzyżowaniu Bruzdowa/Metryczna zamiast przejazdów dla rowerzystów należy zaprojektować włączenie drogi dla rowerów jako czwarty wlot skrzyżowania (w osi ślepego odcinka ul. Bruzdowej). Wskazane jest również zmniejszenie promienia łuku ul. Metrycznej, zwłaszcza biorąc pod uwagę usytuowanie na nim przejścia dla pieszych. Do rozważenia przekształcenie skrzyżowania w mini- lub mikro-rondo.

2. Należy zrezygnować z łącznika do planowanej drogi 31KUD. Wjazd na DDR umożliwia wjazd bramowy funkcjonujący jako czwarty wlot ronda.

3. Należy sprawdzić warunki widoczności, uwzględniając płoty, np. na przecięciu chodnika i drogi dla rowerów przy ul. Grabalówki.

4. Na wjazdach na posesje i przejściach przez drogi podporządkowane powinna zostać zachowana ciągłość nawierzchni i niwelety chodnika.

5. Przejście i przejazd przez ul. Hoserów powinny zostać wykonane jako wyniesione.

6. Należy rozważyć zapewnienie obustronnych dojść do przystanków przy drodze 16KUL, z wykorzystaniem azylu między jezdniami.

7. Należy uwzględnić w planach na najbliższą przyszłość zapewnienie ciągłości drogi rowerowej do ul. Vogla (budowa brakującego odcinka).

8. Należy rozważyć zapewnienie możliwości wjazdu na drogę dla rowerów w osi wjazdów na osiedla domów jednorodzinnych.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, Pracownia Projektowa R-Plan, Urząd Dzielnicy Wilanów.

Projekt

Projekt rozbudowy ulic Bruzdowej i Metrycznej: JPG, 2926 kB, JPG, 14599 kB.