Pismo ZM-17-0762-02-MS

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do projektu rozbudowy ul. Bruzdowej (odcinek Gratyny-droga 37KUD), zgłaszam następujące uwagi i wnioski:

1. Należy zrezygnować z łącznika drogi rowerowej do ul. Gratyny. Wjazd na DDR jest możliwy na zasadach ogólnych przez rondo, a łącznik skutkuje zwężeniem chodnika do subnormatywnej szerokości.

2. Chodnik na wysokości przystanku Bruzdowa-Kościoł 01 powinien zostać poprowadzony bez dwukrotnego przecinania drogi dla rowerów. Dodatkową przestrzeń można wygospodarować, zwężając jezdnię z 7,7m do 6,0m.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, Pracownia Projektowa R-Plan, Urząd Dzielnicy Wilanów.

Projekt

Projekt rozbudowy ulic Bruzdowej i Metrycznej, etap 2: JPG, 833 kB, JPG, 14478 kB.