Pismo ZM-16-0733-01-AB

Do Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy.

Grzybowska-Królewska na odcinku od Jana Pawła II

1. Uwaga ogólna: nieco nadmierne esowanie pasów ruchu może prowadzić do ścinania przez pas rowerowy, wskazane byłoby ich wyprostowanie.

2. Pas do skrętu w prawo przed placem Grzybowskim, jadąc od strony alei Jana Pawła II, powinien zostać wykształcony w sposób mniej zachęcający do zajeżdżania drogi rowerzystom (dłuższa wyspa po zewnętrznej stronie, węższy pas dzielący).

3. Wyłukowania na skrzyżowaniach i zjazdach powinny naprowadzać kierowców na pas ruchu, a nie na pas rowerowy.

4. Linia zatrzymania w śluzach rowerowych powinna być podsunięta bliżej sygnalizatora niż linia zatrzymania dla samochodów.

5. Łuki na "łącznikowych" odcinkach drogi dla rowerów są nienormatywne.

6. Szerokość wylotu przy al. Jana Pawła II powinna zostać dostosowana do liczby pasów ruchu na odpowiadającym mu wlocie, a przystanek przesunięty z trzeciego na drugi pas ruchu. W przypadku gdyby wymagało to ingerencji w sygnalizację, początek trzeciego pasa ruchu powinien przynajmniej zostać oznaczony jako powierzchnia wyłączona z ruchu przy zastosowaniu wyniesionego oznakowania.

Instalatorów

1. Na kilku odcinkach brakuje skrajni między drogą dla rowerów a jezdnią.

2. Powinien być wykonany pas techniczny w innej nawierzchni o szerokości min 0,5 m między DDR a jezdnią (zalecane 0,8-1,0 m tak by można było wstawić znaki, słupki itp.).

3. Włączenie jako 4. wlot skrzyżowania z Rakowską jest w większości prawidłowe, brakuje jednak wyłukowania w kierunku zachodnim, tak by można było zjechać z DDR na jezdnię i kontynuować jazdę w tym samym kierunku.

4. W północno-zachodnim narożniku skrzyżowania Grójecka / Instalatorów brakuje miejsca na akumulację rowerzystów przed oboma przejazdami.

Grójecka w rejonie wiaduktu nad torami kolejowymi

1. Czy ten projekt nie został już w całości zrealizowany w terenie?

2. Pas do skrętu w prawo powinien zostać wyznaczony na istniejącym prawym pasie Grójeckiej, tak by zbliżać Grójecką do docelowego przekroju 2 jezdnie po 2 pasy ruchu.

3. W projekcie brakuje wyniesienia przejazdu i ciągłości drogi dla rowerów.

4. W projekcie brakuje opisu promieni łuków.

Do wiadomości:
Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej,
Sekcja Ruchu Rowerowego i Pieszego Biura Drogownictwa i Komunikacji

Projekty

Grzybowska-Królewska: JPG, 3795 kB, JPG, 3731 kB, JPG, 3820 kB

Instalatorów: JPG, 3318 kB

Grójecka: JPG, 2189 kB