Pismo ZM-18-0818-01-MS

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do przesłanego projektu budowy drogi dla rowerów oraz wyznaczenia przejazdów dla rowerzystów na skrzyżowaniu Fieldorfa/Meissnera, przesyłam następujące uwagi i wnioski:

1. Przejście i przejazd przez wjazd na stację benzynową i drogę wewnętrzną osiedla (zjazd z ronda) powinny zostać wykonane z zachowaniem ciągłości nawierzchni i niwelety chodnika i drogi dla rowerów.

2. Wskazane byłoby uzupełnienie projektu o przejazd rowerowy po północno-zachodniej stronie ronda, tak by ograniczyć liczbę punktów kolizji np. w relacji Wał Miedzeszyński-Kwiatkowskiego.

3. Biorąc pod uwagę, że w projekcie przewidziano wymianę sygnalizacji świetlnej, północno-wschodni wylot ul. Fieldorfa powinien zostać ograniczony do dwóch pasów ruchu. Pozwoli to na skrócenie drogi ewakuacji pieszych i rowerzystów oraz wyprostowanie przebiegu drogi rowerowej wzdłuż południowo-wschodniej strony skrzyżowania.

4. Wskazane byłoby obejście drzewa na południowo-wschodnim rogu skrzyżowania również od strony południowej, by umożliwić podróż bez pokonywania szeregu ciasnych zakrętów na kilkunastometrowym odcinku.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, AZET Sp. z o.o.

Projekt

Wyznaczenie przejazdów dla rowerzystów przez skrzyżowanie ul. Fieldorfa-Meissnera-Jugosłowiańska, JPG, 2514 kB.