Pismo ZM-19-0841-01-RB

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do projektu przebudowy ul. Piaseczyńskiej, przesyłam uwagi i wnioski:

Uwagi ogólne

1. Pomiędzy ścieżką rowerową i jezdnią powinien pozostać pas techniczny szerokości minimum 0,5 metra wynikający z przepisów o skrajni poziomej. Jeżeli przy jezdni planowane są jakiekolwiek znaki pionowe, musi on mieć minimum 1 metr. Taka szerokość pozwoli też, aby w przypadku nielegalnego parkowania aut na ścieżce rowerowej była możliwość postawienia tam słupków blokujących. Zachowanie skrajni jest też konieczne ze względu na potrzebę przesunięcia drogi dla rowerów poza nadmierne pochylenia poprzeczne przy wjazdach na posesję.

2. Miejsca parkingowe powinny zostać wyposażone w progi najazdowe lub część miejsc parkingowych przylegająca do chodnika o szerokości ok. 0,5m powinna znajdować się na wysokości chodnika (ew. z zastosowaniem innego koloru nawierzchni), tak by samochód dojeżdżający kołami do krawężnika nie wystawał poza obrys miejsca parkingowego (zgodnie z Wytycznymi projektowania i wykonania stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Prezydent m.st. Warszawy w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla ruchu pieszego na terenie miasta stołecznego Warszawy).

3. Ujęte w projekcie fragmenty drogi dla rowerowej wzdłuż ul. Dolnej kończą się ślepo. Wskazane byłoby rozszerzenie projektu o odcinek ul. Dolnej do istniejącej drogi dla rowerów przy ul Sobieskiego, aby zapewnić ciągłość infrastruktury rowerowej. Miejsce na ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Dolnej można uzyskać poprzez zwężenie zbyt szerokich pasów jezdni.

4. Projekt powinien również uwzględniać możliwość kontynuacji podróży rowerem odcinkiem ul. Piaseczyńskiej między ul. Dolną i ul. Belwederską.

6. W projekcie należy uwzględnić słupki zabezpieczające przed parkowaniem poza wyznaczonymi miejscami.

7. W projekcie nie podano promieni łuków na drodze dla rowerów. Powinny one wynosić min. 4,0m. Niedostateczne promienie łuków są widoczne zwłaszcza na skrzyżowaniu z ul. Beethovena, gdzie rowerzysta jadący na wprost ul. Piaseczyńską powinien według projektu wykonać na odcinku paru metrów dwa ciasne zakręty.

8. Na wjazdach na posesję powinna zostać zachowana ciągłość nawierzchni i niwelety drogi dla rowerów i chodnika (bez krawężników w poprzek drogi dla rowerów).

Uwagi szczegółowe

9. Należy wynieść do poziomu chodnika/drogi dla rowerów i poprowadzić grzbietem progu spowalniającego (cała ul. Piaseczyńska powinna znajdować się w strefie „Tempo 30”) przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe przez ul. Piaseczyńską na skrzyżowaniu z ul. Dolną, 33KDD, ul. Bandoski, ul. Jaworowską, 2KDW.

10. Wyniesione do poziomu chodnika powinny zostać skrzyżowania z ul. Braci Pilatich, ul. Konduktorską, wjazdami na teren Warszawianki.

11. Skrzyżowanie ul. Piaseczyńskiej i Konduktorskiej powinno zostać uzupełnione o połączenie ul. Konduktorskiej z drogą dla rowerów jako czwarty wlot skrzyżowania.

12. Obok przejścia dla pieszych na odcinku między ul. Jaworowską i ul. 2KDW proponuję dodać przejazd rowerowy, który zapewni dojazd do parku Arkadia. Przejście dla pieszych i przejazd rowerowy powinny zostać wyniesione do poziomu chodnika. Jednocześnie wskazane byłoby poszerzenie mostku nad Kanałem Piaseczyńskim.

13. Projekt powinien zostać uzupełniony o wyniesione przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe do wejść do parku Arkadia znajdujących się w połowie długości stawu Arkadia oraz na wysokości Królikarni.

14. Droga dla rowerów przy skrzyżowaniu z Idzikowskiego powinna zostać poprowadzona przejazdem do przeciwległej krawędzi Idzikowskiego, tak by umożliwić kontynuację jazdy w kierunku zachodnim bez konieczności przekraczania obu ulic. Wskazane byłoby też wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Piaseczyńską, biorąc pod uwagę istniejące ciągi piesze (przedepty). Przejścia dla pieszych i przejazd rowerowy powinny zostać wyniesione do poziomu chodnika, z zachowaniem parametrów progu spowalniającego. Próg na ul. Idzikowskiego powinien mieć przekrój sinusoidalny.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, DroProjekt.

Projekt

Przebudowa ul. Piaseczyńskiej w Warszawie: JPG, 3393 kB, JPG, 10884 kB, JPG, 7808 kB, JPG, 7750 kB, JPG, 5402 kB.