Pismo do Biura Polityki Mobilności i Transportu

W nawiązaniu do przesłanego 20 grudnia 2017 r. projektu przebudowy ul. Podskarbińskiej i Mińskiej w związku z budową zespołu zabudowy mieszkaniowej autorstwa Pracowni Projektowej K-D przekazuję poniżej uwagi stowarzyszenia Zielone Mazowsze.

1. Na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów przez ul. Mińską i Chrzanowskiego na skrzyżowaniu z ul. Podskarbińską zaprojektować wyspy azylów (zamiast lub oprócz pasów do skrętu w lewo). Jeśli ruch pozostanie niewielki, to pasy do skrętu w lewo będą zbędne; jeśli ruch zwiększy się istotnie, to azyle będą niezbędne żeby zapewnić możliwość bezpiecznego przejścia/przejazdu przez jezdnię.

2. Na tym samym skrzyżowaniu: doprojektować azyl także na południowym wlocie ul. Podskarbińskiej. Szerokość wlotu (ok. 8,5 m) umożliwia stworzenie azylu bez ingerencji w krawężniki, a również na ulicy Podskarbińskiej ruch prawdopodobnie się zwiększy. Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów przez północny wlot Podskarbińskiej zaprojektować jako wyniesione.

3. Doprojektować drogę dla rowerów po północnej stronie Mińskiej (od Podskarbińskiej do Terespolskiej), tak by uniknąć dwukrotnego przecinania jezdni ul. Mińskiej przy podróży rowerem w relacji z/do nowych osiedli do/z centrum. Drogę dla rowerów należy włączyć w jezdnię serwisową na skrzyżowaniu z Terespolską (ślepy odcinek Mińskiej).

4. Powiązać projektowaną infrastrukturę rowerową z projektem pasów rowerowych w ul. Stanisławowskiej (projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich w ramach ZIT).

5. Projekt prawdopodobnie korzysta z bardzo przestarzałego podkładu - nie uwzględnia nawet istniejącego od 8 lat ronda na skrzyżowaniu ul. Stanisławowskiej i Terespolskiej [zobacz >>>]. Mogą w związku z tym występować inne niezgodności ze stanem faktycznym.

Projekt

Projekt przebudowy ul. Podskarbińskiej i Mińskiej w związku z budową zespołu zabudowy mieszkaniowej: JPG, 6458 kB, JPG, 22657 kB.