Pismo ZM-18-0830-01-AB

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do przesłanego projektu budowy drogi dla rowerów w ul. Powstańców Śląskich, przesyłam następujące uwagi i wnioski:

Rys. 2.1.

Należy zwiększyć promienie łuków na drodze dla rowerów wzdłuż ul. Powstańców Śląskich do min. 20m.

Rys. 2.2.

Należy doprojektować azyl na przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerzystów przez ul. Żołnierzy Wyklętych przy Pirenejskiej. Szerokość jezdni (10 m) umożliwia wprowadzenie azylu bez przebudowy ulicy.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, Biuro Prac Inżynierskich Sp. z o.o.

Pismo ZM-18-0831-01-MS

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do przesłanego projektu przejazdu rowerowego przez ul. Rechniewskiego oraz łącznika do drogi wewnętrznej, przesyłam następujący wniosek:

- połączenie drogi rowerowej z drogą wewnętrzną powinno być wyłukowane, tak by wjazd na drogę rowerową i zjazd z niej był możliwy po łukach o promieniu min. 4 m.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, Urząd Dzielnicy Praga Południe.

Projekty

Budowa drogi dla rowerów w ul. Powstańców Ślaskich w ramach wdrożenia zwycięskiego projektu z budżetu partycypacyjnego na rok 2017: Ścieżka rowerowa wzdłuż Powstańców Śląskich - ostatni brakujący odcinek: JPG, 1406 kB, JPG, 6717 kB, JPG, 3392 kB.

Projekt przejazdu rowerowego i odcinka ścieżki rowerowej w ramach projektu z budżetu partycypacyjnego Remont szlaku wzdłuż Kanału Gocławskiego - etap 1: JPG, 2076 kB.