Pismo ZM-17-0763-01-AB

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do projektu budowy drogi dla rowerów przy ul. Puławskiej (odcinek Domaniewska-Wałbrzyska), zgłaszam następujące uwagi i wnioski:

Uwaga ogólna:

1. Należy zachować ciągłość chodników na wjazdach bramowych.

Rysunek 1

1. Przejście i przejazd na północ od wjazdu na pętlę autobusową powinny zostać wykonane z zachowaniem ciągłości nawierzchni i niwelety.

2. Należy zweryfikować szerokość wjazdu na pętlę autobusową pod kątem możliwości jego ograniczenia.

3. Pas do skrętu w prawo na wylocie ul. Wilanowskiej powinien zaczynać się za przejściem dla pieszych/przejazdem dla rowerzystów, skracając w ten sposób drogę ewakuacji ze skrzyżowania.

4. Należy zabudować czwarty pas ruchu jezdni ul. Puławskiej na wlocie ul. Pejzażowej, zmniejszyć promień łuku na wjeździe w tą ulicę oraz zastosować wyniesione przejście i przejazd (oznakować jako wjazd do strefy Tempo 30).

Rysunek 2

1. Przejście i przejazd przez ul. Puławską przy ul. Niedźwiedzia powinny zostać przesunięte możliwie blisko ulicy Niedźwiedzia. (Jest to wskazane również ze względu na potrzebę zapewnienia miejsca na pochylnię w przypadku modernizacji i podniesienia peronu przystanku tramwajowego.)

2. Skośne miejsca postojowe powinny zostać cofnięte na pas manewrowy, a droga dla rowerów wyprostowana.

3. Należy doprojektować brakujące przejazdy przez Puławską na skrzyżowaniu z Wałbrzyską.

4. Należy poprawić bezpieczeństwo na skrzyżowaniu Puławska/Wałbrzyska/al. Lotników poprzez ograniczenie promieni łuków oraz dostosowanie przekroju wylotu ul. Wałbrzyskiej do liczby pasów ruchu na przeciwległym wlocie. Wskazane jest też analogiczne ograniczenie przekroju wylotu al. Lotników (przeznaczenie prawego pasa wlotu ul. Wałbrzyskiej tylko do skrętu w prawo).

5. Należy doprojektować łączniki umożliwiające wjazd na drogę dla rowerów z al. Lotników i ul. Wałbrzyskiej. Analogiczne łączniki umożliwiające zjazd na jezdnię powinny zostać doprojektowane w przypadku zapewnienia bezpiecznego włączenia się do ruchu poprzez zwężenie jezdni opisane w poprzednim punkcie.

6. Należy doprojektować łącznik między drogą dla rowerów a ul. Kmicica.

Rysunek 3

1. Należy uzupełnić projekt o łącznik umożliwiający wjazd na drogę dla rowerów z ul. Puławskiej za skrzyżowaniem z al. Wilanowską.

2. Należy poszerzyć subnormatywny chodnik przy posesji Puławska 228 do min. 2,0m przysunięcie drogi dla rowerów bliżej barierek.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej

Projekt

Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Puławskiej (od Domaniewskiej do Wałbrzyskiej):

JPG, 1212 kB, JPG, 6654 kB, JPG, 10989 kB, JPG, 3022 kB.