Pismo ZM-17-0767-01-PZ

Do Biura Polityki Mobilności i Transportu.

Nawiązując do projektu przystosowania przejść podziemnych i kładek na skrzyżowaniu Puławska/Rzymowskiego ruchu rowerowego i dla osób z ograniczoną mobilnością, zgłaszam następujące uwagi i wnioski:

1. Przejście podziemne pod Puławską

1.1. Promień łuku na skręcie drogi dla rowerów z południa do przejścia podziemnego po wschodniej stronie Puławskiej powinien mieć min. 4 m.

1.2. Szerokość użytkowa pochylni na przekroju A-A na rys. PT3 (1,0m) zdaje się być za mała (wg rozporządzenia ws. dróg publicznych, powinno to być min. 2,0m, wg rozporządzenia o budynkach min. 1,2m, ale w obu przypadkach chodzi o wolną przestrzeń między balustradami).

2. Tunel pod Puławską

2.1. W tunelu (rys. PB3, przekrój C-C) powinna być zastosowana balustrada wybaczająca, o przekroju takim jak przewidziano na kładce nad ul. Rzymowskiego. Wysokość barierki powinna wynosić 140cm i na tej wysokości powinna ona być odchylona od krawędzi drogi rowerowej o ok. 20cm, tak by umożliwić oparcie się ramieniem. Na wysokości 100-110 cm, odchylenie powinno wynosić ok. 35cm, by zostawić miejsce na kierownicę. rys 6. zastosować balustradę wybaczającą, taką jak w opisie rys 12.

2.2. Chodnik przewidziany w tunelu powinien zostać połączony z istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż wschodniej strony Puławskiej.

3. Kładka nad Rzymowskiego

3.1. Wysokość barierki powinna wynosić 140cm (por. uwaga 2.1.).

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej, Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty Sp. z o. o.

Projekty

Przejście pod Puławską (południowa strona skrzyżowania): JPG, 5665 kB, JPG, 6394 kB, JPG, 3660 kB.

Przejście wzdłuż Potoku Służewieckiego: JPG, 5641 kB, JPG, 6268 kB, JPG, 2878 kB, JPG, 3137 kB.

Kładka nad Rzymowskiego: JPG, 5743 kB, JPG, 4028 kB, JPG, 3894 kB, JPG, 3633 kB.