Pismo ZM-17-0741-01-AB

Do Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy.

Nawiązując do projektu budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Pułkowej, zgłaszamy następujące uwagi i wnioski:

1. Na granicy z Łomiankami

1.1. Należy zamienić miejscami przejście i przejazd przy ul. Przyłuskiego. Ograniczy to liczbę przecięć ciągów pieszych i rowerowych. Oba przystanki autobusowe, przejście dla pieszych przez Warszawską, chodnik przy Przyłuskiego – wszystkie źródła i cele podróży pieszych znajdują się po południowej stronie projektowanego przejścia.

2. Skrzyżowanie z Wóycickiego

2.1. Należy zabudować powierzchnię wyłączoną z ruchu (włącznie z przejściem i przejazdem) na rogu ul. Pułkowej i Wóycickiego lub nie poszerzać jezdni. Z rysunku wynika, że jezdnia ul. Pułkowej w stronę centrum jest poszerzana po to, by wymalować na niej powierzchnię wyłączoną z ruchu, co będzie prowokować zachowania niezgodne z przepisami (np. parkowanie na skrzyżowaniu). Dodatkowo, projektowane poszerzenie skutkuje brakiem miejsca na kumulację rowerzystów przed skrzyżowaniem i przejście dla pieszych przez drogę dla rowerów.

2.2. Należy zmniejszyć promienie łuków na połączeniu jezdni do maks. 12 m.

2.3. Należy przysunąć przejście i przejazd przez ul. Wóycickiego do skrzyżowania i zwęzić przejście do 4,0 m. Pozwoli to na zmniejszenie rozmiarów skrzyżowania, uproszczenie przebiegu drogi dla rowerów, zachowanie normatywnej szerokości chodnika. Biorąc pod uwagę, że w ul. Pułkowej jest wydzielony pas do skrętu w prawo, możliwe jest przysunięcie przejścia i przejazdu o ok. 10 m w porównaniu do stanu istniejącego.

3. Odcinek Dzierżoniowska - Farysa

3.1. Na odcinku, na którym ciąg pieszo-rowerowy przylega bezpośrednio do krawędzi jezdni, należy zaprojektować pas jezdni o szerokości 1 m od krawędzi w innej technologii nawierzchni (pas techniczny, wyznaczający obszar na umieszczanie znaków i urządzeń BRD, nieprzeznaczony do ruchu pieszych i rowerzystów).

3.2. Przejście i przejazd przez ul. Papirusów należy zaprojektować jako wyniesione.

3.3. Z czego wynika prowadzenie po stronie zachodniej drogi dla rowerów i chodnika bez zachowania normatywnego odsunięcia od jezdni? Ze względu na klasę ul. Pułkowej będzie to wymagało zastosowania wygrodzeń, poza tym będzie narażać pieszych i rowerzystów na ochlapywanie i oślepianie. Tymczasem na większości odcinkach jest pod dostatkiem miejsca w pasie drogowym.

3.4. Należy doprojektować łącznik drogi dla rowerów do ul. Pasymskiej.

4. Skrzyżowanie z Heroldów i Muzealną

4.1. Po stronie wschodniej należy wprowadzić drogę dla rowerów w ślepe zakończenie drogi serwisowej (plac manewrowy) na wysokości ul. Pułkowej 50, zamiast łączyć ją z drogą serwisową na skrzyżowaniu z ul. Muzealną, co niepotrzebnie komplikuje sytuacje.

4.2. Po stronie zachodniej należy zwęzić pasy ruchu do 3,25 m również na odcinku przystanku autobusowego za ul. Heroldów, co pozwoli wygospodarować dodatkowe 2 m szerokości chodnika dla oczekujących pasażerów i nie będzie ich zmuszało do oczekiwania na samej krawędzi jezdni klasy GP.

4.3. Wykształcający się na jezdni zachodniej przed skrzyżowaniem z ul. Heroldów prawy pas należy przeznaczyć do skrętu w prawo, z ewentualnym dopuszczeniem jazdy na wprost dla autobusów ZTM. Zgodnie z rozp. ws. warunków technicznych dróg publicznych, liczba pasów ruchu na wprost na skrzyżowaniu powinna być zgodna z liczbą pasów przed skrzyżowaniem (w tym przypadku - dwoma).

Do wiadomości

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej

Drogowe Biuro Inżynierskie Leszek Rzeczkowski

Projekt

Pułkowa (odc. Trasa Mostu Północnego-Łomianki): JPG, 1531 kB, JPG, 4065 kB, JPG, 4249 kB, JPG, 4465 kB, JPG, 4695 kB, JPG, 4469 kB