Pismo ZM-17-0737-01-RM

Do Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy.

Nawiązując do projektu przebudowy ulic Rydygiera i Nowolazurowej, zgłaszamy następujące uwagi i wnioski:

Nowolazurowa

1) Należy zachować ciągłość drogi rowerowej po obu stronach projektowanej ulicy na całej jej długości. Niezbędną przestrzeń można pozyskać poprzez zwężenie pasów ruchu do 3,25m/3,0m (odpowiednio pasy zewnętrzne i kolejne), późniejsze poszerzenie jezdni przed rondem na jezdni wschodniej o trzeci pas oraz rezygnację z obszaru wyłączonego z ruchu na jezdni zachodniej.

2) Na obszarze między jezdniami należy przewidzieć jak najwięcej zieleni, szczególnie drzew. Przykład Doliny Służewieckiej wskazuje, że możliwe są nasadzenia nawet w rezerwach pod przyszłe estakady i poszerzenia jezdni.

3) Przejścia i przejazdy rowerowe przez wjazdy do posesji należy wykonać z zachowaniem ciągłości nawierzchni i niwelety drogi rowerowej i chodnika.

4) W projekcie należy uwzględnić zabezpieczenie chodnika i drogi dla rowerów przed nielegalnym parkowaniem, którego ryzyko wzrośnie, gdy będzie to rejon stacji metra.

Rydygiera (Przasnyska-Matysiakówny)

1) Negatywnie opiniujemy inicjatywę wycięcia istniejących szpalerów drzew na rzecz budowy przewymiarowanej jezdni, dodatkowo poszerzanej o zatoki autobusowe dla jednej linii lokalnej i ponad 100 miejsc parkingowych przy budynkach wyposażonych w garaże podziemne zapewniające miejsca parkingowe zgodnie z normatywami, zarówno dla mieszkańców jak i dla klientów. Eliminacja szpalerów drzew skutkuje degradacją przestrzeni publicznej, jak też podwójnie przyczyna się do zwiększenia zanieczyszczenia powietrza, zwiększając emisję zanieczyszczeń (generowanie dodatkowego ruchu samochodowego przez zachętę do dojazdu samochodem), jak też imisję (ograniczenie funkcji filtrującej drzew).

Dodatkowo, na potrzebę uzupełniania – a nie wycinania – szpalerów drzew wskazuje obowiązujący Program ochrony środowiska, w tym załącznik Standardy kształtowania zieleni, które wskazują na potrzebę kontynuacji dotychczasowych nasadzeń drzew przyulicznych z zachowaniem istniejącej struktury i rytmu (częstotliwości), jak też podkreślają potrzebę kształtowania i zachowywania szpalerów przyulicznych (rys. 7 w „Standardach”).

2) Należy zrezygnować z zatok autobusowych na ulicy Rydygiera. Zatoki zabierają miejsce na przestrzeń dla pieszych i zieleń, mogą skłaniać do nielegalnego parkowania, a na ulicy tej klasy i o tym natężeniu ruchu (zwłaszcza autobusowego – 1 autobus/15 minut w szczycie) nie znajdują uzasadnienia.

3) Miejsca parkingowe należy wytyczyć w taki sposób, by zachować drzewa i jak najwięcej zieleni przyulicznej. W tym celu można np. zamienić miejsca skośne na równoległe.

4) Szerokość pasów ruchu powinna zostać dostosowana do klasy i funkcji ulicy, czyli nie powinna przekraczać 3,0m (zalecana szerokość dla ulicy tej klasy to 2,75m). Obecna szerokość pasów ruchu, dochodząca do 5,0m, będzie zachęcać do zbyt szybkiej jazdy i/lub nielegalnego parkowania, jak też utrudniać bezpieczne przechodzenie przez jezdnię.

5) Odzyskaną przestrzeń należy przeznaczyć na przeprojektowanie istniejącego ciągu pieszo-rowerowego (po południowej stronie ulicy) na chodnik i wydzieloną drogę rowerową, na całej długości.

6) Należy doprojektować brakujące przejazdy rowerowe przez Przasnyską (północne ramię skrzyżowania) oraz przez trzy wjazdy na posesje po południowej stronie ulicy.

7) Przejścia i przejazdy rowerowe przez wjazdy do posesji należy wykonać z zachowaniem ciągłości nawierzchni i niwelety drogi rowerowej i chodnika.

8) Na projektowanym odcinku Rydygiera jest za mało przejść dla pieszych. Proponujemy doprojektowanie przejścia przez ulicę Przasnyską przy dwóch zjazdach do osiedla firmy ROBYG (po ich północnej stronie).

9) Jeżeli to możliwe, należy uprościć geometrię skrzyżowania dróg rowerowych przy ulicy Bukowińskiej.

10) Przejście dla pieszych przez Rydygiera na skrzyżowaniu z Przasnyską należy wyposażyć w azyl.

11) Należy zrezygnować z poszerzania dwupasmowej, dziesięciometrowej jezdni (2x5m) w celu wyznaczenia przystanku autobusowego przy Przasnyskiej i zachowania niezgodnej z przepisami szerokości przeciwległego pasa ruchu.

Do wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. komunikacji rowerowej.

Projekty

Nowolazurowa: JPG, 3899 kB

Rydygiera: JPG, 12495 kB