Problem jest tym bardziej istotny, że w chodniku znajdują się wejścia do lokali umieszczonych w suterenie. W związku z tym, gdy nielegalnie parkujący kierowcy zostawiają dla pieszych 50 cm chodnika, nie tylko uniemożliwiają ruch osobom niepełnosprawnym lub z wózkami, lecz również stwarzają ryzyko wypadku osób niedowidzących.