Pismo Rzecznika Niezmotoryzowanych

SRN/08/0416/13/MS

Warszawa, 30 września 2008 r.

Do: Urząd Dzielnicy Śródmieście.

Dotyczy: ustawienia wygrodzeń przy ul. Wilczej.

Zwracamy uwagę, że obecna organizacja parkowania na ulicy Wilczej na odcinku o węższym pasie drogowym (od ulicy Marszałkowskiej do numeru 26) jest przestrzegana w stopniu zerowym. Pomimo obowiązującego parkowania równoległego po obu stronach ulicy, jedynym miejscem, gdzie można znaleźć samochód zaparkowany inaczej niż ukośnie bądź prostopadle jest przestrzeń przed tymczasowym rusztowaniem oraz bezpośrednio przed Marszałkowską, gdzie na długości kilku metrów ustawiono słupki uniemożliwiające wjeżdżanie na chodnik.

Problem jest tym bardziej istotny, że w chodniku znajdują się wejścia do lokali umieszczonych w suterenie. W związku z tym, gdy nielegalnie parkujący kierowcy zostawiają dla pieszych 50 cm chodnika, nie tylko uniemożliwiają ruch osobom niepełnosprawnym lub z wózkami, lecz również stwarzają ryzyko wypadku osób niedowidzących.

W związku z tym, prosimy o bezzwłoczne ustawienie wygrodzeń uniemożliwiających nielegalne parkowanie, tj. w sposób inny niż równolegle do chodnika.

Odpowiedź Zarządu Terenu Publicznych

09.10.2008 r.

Do: Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych.

Dotyczy: ustawienia wygrodzeń przy ul. Wilczej po północnej stronie ulicy na odcinku między posesją nr 26, a ul. Marszałkowską.

W odpowiedzi na pismo z dnia 30 września 2008 r., przekazane nam za pośrednictwem Urzędu Dzielnicy Śródmieście, informujemy, iż w sierpniu bieżącego roku została przeprowadzona przez pracowników Zarządu Terenów Publicznych wizja w terenie m. in. na odcinku ulicy Wilczej, opisanym w piśmie. Podczas wizji stwierdzono punktowe uszkodzenia nawierzchni chodnika oraz przedstawione w piśmie nieprawidłowości w parkowaniu.

Na przełom października i listopada został zaplanowany przez Zarząd Terenów Publicznych remont cząstkowy chodnika wraz z ustawieniem słupków blokujących wzdłuż północnej krawędzi jezdni na przedmiotowym odcinku ulicy Wilczej. W ramach zaplanowanych prac przewiduje się również ustawienie barier po obu stronach sześciu istniejących wejść do lokali mieszczących się w suterenach budynków.

Dyrektor
Renata Kaznowska

Od redakcji

Warto odnotować wzorcowy czas reakcji Zarządu Terenów Publicznych (niecałe dwa tygodnie) oraz zapowiedź szybkich działań w terenie (poprawa powinna być widoczna w przeciągu miesiąca). Niestety w piśmie odniesiono się tylko do połowy problemu -- identyczne problemy z parkowaniem występują bowiem po stronie południowej.

Być może nie zostało to dostatecznie podkreślone w oryginalnym piśmie, jednak wydawałoby się, że trudno coś takiego przegapić podczas wizji lokalnej (na zdjęciu strona nieparzysta).

Poczekamy, zobaczymy -- być może podczas montażu wygrodzeń problem zostanie dostrzeżony. Jeżeli nie, będziemy dalej starać się o przestrzeń przysługującą pieszym, po której powinni móc swobodnie chodzić, bez przeciskania się między murem a maską. Przy okazji zachęcamy wszystkich do informowania zarządców dróg o problemach z nielegalnym parkowaniem we własnej okolicy -- zazwyczaj dopiero takie zgłoszenia motywują urzędy do działania.