Zapraszamy do oglądania i czytania. Wystawę można znaleźć w głównej sali obsługi na parterze, po lewej stronie.