Ten przystanek na Holter Straße kiedyś znajdował się w zatoce. Obecnie połowę miejsca po niej zajmuje półwysep z wiatą, a na pozostałej części nasadzono trawę i krzewy. O starym układzie przypomina wyraźna spoina na granicy obszarów dawnego chodnika i peronu. Dopełnieniem restrykcyjnej dla kierowców organizacji ruchu jest drugi półwysep dla przeciwnego kierunku, widoczny w tle. Razem tworzą znaczące przewężenie.