Jadąc dalej Dalbker Straße natrafimy na parę przystanków, z których jeden ma peron wysunięty na jezdnię i pełni jednocześnie rolę punktowego przewężenia, komplementarnego względem sąsiednich szykan obsadzonych krzewami.