Wprowadzenie

Na wcześniejsze pisma w sprawie świateł dla pieszych w Al. Jerozolimskich [zobacz >>>], ZDM odpowiadał wymijająco lub w ogóle, tłumacząc się odbiorem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem od wykonawcy. A światła czerwone dla pieszych nadal świeciły się równolegle z czerwonymi dla samochodów, dzięki czemu większość pieszych np. na placu Zawiszy nauczyła się już nie zwracać na nie uwagi (p. wideo poniżej). Trudno im się dziwić, skoro stosowanie się do obecnego ustawienia świateł wymusza pokonywanie każdego z ramion skrzyżowania w dwóch podejściach. Później przyszła zacytowana poniżej odpowiedź:

Pismo Zarządu Dróg Miejskich (ZDM/DTŚO-S/184/09)

W odpowiedzi na pana e-mail w sprawie pl. Zawiszy, Zarząd Dróg Miejskich uprzejmie informuje, że projekt organizacji ruchu został sporządzony według obowiązujących przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 - zał. nr 3).

W świetle ww. przepisów konsorcjum Siemens, w ramach umowy na zaprojektowanie i budowę Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem obszar I, sporządziło projekty organizacji ruchu zmieniające wcześniejsze sterowanie 2-fazowe na obecnie funkcjonujące sterowanie wielofazowe (m. in. wprowadzając wydzielone pasy i fazy sygnalizacji dla pojazdów skręcających na rondzie w lewo).

W chwili obecnej skrzyżowanie na pl. Zawiszy pracuje większość dnia w stanie przeciążenia. Jakiekolwiek zmiany w programie usprawniające przejście pieszym, bez przebudowy geometrycznej tego węzła, spowodują dalsze pogorszenie warunków ruchu dla innych uczestników ruchu na omawianym skrzyżowaniu.

Zastępca Dyrektora
Michał Trzciński

Pismo do ZDM

W odpowiedzi na pismo ZDM/DTŚO-s/184/09, w którym stwierdzono że "jakiekolwiek zmiany w programie usprawniające przejście pieszym, bez przebudowy geometrycznej tego węzła [pl. Zawiszy], spowodują dalsze pogorszenia warunków ruchu dla innych uczestników ruchu na omawianym skrzyżowaniu," proszę o informację odnośnie tego, w jaki sposób pogorszyłoby warunki ruchu:

a) zlikwidowanie 20-sekundowego opóźnienia w zapalaniu się zielonego światła dla pieszych po zapaleniu się czerwonego dla samochodów na wlocie Al. Jerozolimskich na plac od strony placu Starynkiewicza;
b) zlikwidowanie opóźnienia w zapalaniu się zielonego światła dla pieszych po zapaleniu się czerwonego dla samochodów na wlocie Grójeckiej na plac;
c) zlikwidowanie opóźnienia w zapalaniu się zielonego światła dla pieszych na przejściu przez tory tramwajowe między jezdniami Grójeckiej (obecnie zapalają się znacznie później niż samochody wjeżdżają na tory, czyli i tak tramwaje nie mogą wjeżdżać na skrzyżowanie);
d) zlikwidowanie opóźnienia w zapalaniu się zielonego światła dla pieszych po zapaleniu się czerwonego dla samochodów na wlocie Towarowej na plac;
e) zlikwidowanie opóźnienia w zapalaniu się zielonego światła dla pieszych na wylocie Al. Jerozolimskich w stronę pl. Starynkiewicza. Przyczynia się do niego fakt, że obecnie światło zielone dla samochodów jadących na wprost pali się przez kilkanaście sekund po tym, gdy samochody jadące w tym kierunku zjechały ze skrzyżowania, a dalsze nie wjeżdżają, gdyż mają światło czerwone. Wskazane byłoby zatem skrócenie zbędnej fazy zielonej do jazdy na wprost.

W przypadku braku przeciwskazań, proszę o skorygowanie ustawień świateł oraz weryfikację ustawień pozostałych świateł dla pieszych ustawionych w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem. Przy okazji dziękuję za skorygowanie ustawienia świateł dla pieszych na wlocie ul. Raszyńskiej na plac Zawiszy.

Z poważaniem,
Maciej Sulmicki

Do wiadomości: Zielone Mazowsze.

Migawka z placu Zawiszy