W 2009 r. zaczęliśmy starać się o zmianę położenia przystanków przy placu Zawiszy na bardziej korzystną dla pasażerów [zobacz >>>]. Sprawa szła opornie, zdawała się jednak posuwać do przodu [zobacz >>>] (przynajmniej dopóki nie zaczęto jeszcze bardziej pogarszać jakości przesiadek w tym węźle [zobacz >>>]).

Tegoroczna całkowita wymiana nawierzchni chodników przy Al. Jerozolimskich stworzyła doskonałą okazję do wprowadzenie wreszcie udogodnień w życie. Wizja w terenie oraz uzyskane od robotników informacje wskazały jednak, że miasto po raz kolejny chce zmarnować okazję do bezkosztowego wprowadzenia udogodnień dla niezmotoryzowanych [zobacz >>>]. Jako że jest to przejaw fatalnej koordynacji działań pomiędzy przede wszystkim ZTM a ZDM, zwróciliśmy się do miejskiego Biura Koordynacji Remontów i Inwestycji w Pasie Drogowym - stworzonego właśnie po to, by nie trzeba było raz po razie rozkopywać tej samej drogi.

Pismo ZM do Biura Koordynacji Remontów (SRN/08/0449/05/MS)

Do Dyrektora BKRiIwPD.

Prosimy o bezzwłoczną interwencję odnośnie trwającego remontu chodnika przy Al. Jerozolimskich w okolicach placu Zawiszy, który powinien zostać wykorzystany do przesunięcia przystanków autobusowych bliżej skrzyżowania. Pozytywna opinia w tym względzie została wydana przez ZTM dwa i pół roku temu, lecz przez 30 miesięcy ZDM wstrzymywał się z wykonaniem zawartych w niej zaleceń. Trwająca wymiana nawierzchni stwarza warunki do przesunięcia przystanków w lokalizacje wygodniejsze dla pasażerów, nie ponosząc przy tym jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

Brak działań w tym względzie będzie niestety świadczył nie tylko o braku koordynacji remontów i innych działań w pasie drogowym w mieście, lecz również o nadmiarze środków finansowych będących w dyspozycji Urzędu Miasta. Tylko w takiej sytuacji można bowiem dopatrywać się uzasadnienia niewykonywania potrzebnych korekt przy okazji trwających robót.

W załączniku przesyłamy dotychczasową korespondencję w tej sprawie.

Do wiadomości: Biuro Drogownictwa i Komunikacji.

Załącznik - pismo ZTM z 21 II 2011 r.

Do Biura Drogownictwa.

W odpowiedzi na Państwa pismo BD-BD-DD-TTK-5541-6-2-11 dotyczące zmiany lokalizacji przystanków pl. Zawiszy 01 i 03, Zarząd Transportu Miejskiego uprzejmie informuje, że również widzi uzasadnienie dla przeniesienia w/w przystanków bliżej pl. Zawiszy. Obecnie w ZTM przygotowywany jest projekt stałej organizacji ruchu uwzględniający zmianę lokalizacji omawianych przystanków.

Wprowadzenie nowej organizacji ruchu nastąpi po uzyskaniu opinii dla przygotowywanego projektu przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji i Zarząd Dróg Miejskich oraz po zatwierdzeniu go przez Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy.

Koordynator Działalności Przewozowej ZTM
Andrzej Franków

Do wiadomości:
Zielone Mazowsze
Zarząd Dróg Miejskich