W trzech węzłach przesiadkowych miasta, w których na pieszych zastawiono najbardziej dokuczliwe pułapki, pojawiły się przedwyborcze plakaty kampanii społecznej Vvarszawska Inicjatywa Piesza [zobacz >>>]. Mają one zachęcić wyborców do głosowania na kandydatów, którzy popierają przywracanie przestrzeni miejskiej w Warszawie pieszym.