Zamiast przejść ok. 10 metrów przez jezdnię al. Solidarności muszą oni pokonywać ok. 20 metrów w dół i w górę po łącznie 80 schodach.