... i skrzyni. Jakże efektywnie wykorzystano tu przestrzeń!