SRN/08/0436/02/MS

Do: Pan Leszek Ruta, Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego.

Dotyczy: organizacji przystanków przy rondzie De Gaulle'a.

Nawiązując do pisma Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy IR/F/797/05 z 27 V 2005 r., będącego odpowiedzią na pismo ZTM/PP-2/PS/1216-R/2005 z 10 V 2005 r. [zobacz >>>], wnosimy ponownie o przesunięcie przystanku autobusowego Muzeum Narodowe 01 bliżej ronda de Gaulle'a (przed wjazd na parking).

Niezależnie od pozytywnej opinii Inżyniera Ruchu w ww. piśmie, przemawia za tym fakt uruchomienia przystanków autobusowych PKP Powiśle w Alejach Jerozolimskich, dzięki czemu osoby chcące przesiąść się z autobusu do pociągu lub zejść na ulicę Kruczkowskiego nie muszą już wysiadać przed Muzeum Narodowym. Problematyczny jest zaś fakt, że te osoby nie mogą wsiąść do autobusu na rondzie de Gaulle'a, a dopiero niemal ćwierć kilometra dalej. Zdecydowanie obniża to wartość ronda jako punktu przesiadkowego. Tymczasem skrzyżowanie Traktu Królewskiego z Alejami Jerozolimskimi powinno być zagospodarowane w sposób umożliwiający możliwie dogodne przesiadki.

Liczymy na to, że zostaną uwzględnione interesy pasażerów i przystanek zostanie przesunięty bliżej ronda.

Odpowiedź ZTM

[zobacz >>>]