Skarga do ZTM na brak linii 103 i 515

2 października 2007 r.

Szanowni Państwo,

Składam skargę na pogarszanie komunikacji autobusowej w dzielnicy Bielany, a szczególnie obsługującej osiedle Wrzeciono. Uważam za niedopuszczalne i nieuzasadnione:
- ograniczenie kursów linii 103 w dni świąteczne rano i wieczorem tylko do Huty, a także znaczące zmniejszenie częstotliwości w pozostałych godzinach i w dni powszednie.
- drastyczne skrócenie dotychczasowej trasy linii 515 (co dla Bielan oznacza likwidację)

Uprzejmie proszę o 
- przywrócenie linii 103 przynajmniej na odcinek Przy Agorze i dalej ew. Marymoncką i Pstrowskiego do Huty, z jednoczesną synchronizacją z linią 181 (z myślą o mieszkańcach Młocin).
ALBO zmianę trasy linii 106 na ul. Przy Agorze.
- przywrócenie bezpośredniego połączenia autobusowego Bielan z centrum miasta linią 515.

Odcinek ul.Przy Agorze między Marymoncką a Kasprowicza pełni bardzo istotną rolę, obsługuje ogromne osiedla i jedna linia 121 jest niewystarczająca. Potrzeba linii 515 dla Bielan jest tak oczywista, że nie wymaga uzasadnień. Linia nigdy nie narzekała na brak pasażerów.

Nie można zaakceptować wyraźnej dyskryminacji Bielan przez ZTM w sytuacji, gdy nie ma jeszcze w tej dzielnicy metra, a jego budowa już i tak wystarczająco utrudnia pasażerom życie i wydłuża podróże z powodu licznych objazdów.

Z poważaniem ,
Marcin Jackowski

ZTM/HM-051-980-3/07/OW

Warszawa, 2 listopada 2007 r.

Do: Marcin Jackowski

Szanowny Panie,

Nawiązując do Pana pisma z dnia 2 października 2007 r., wnoszącego skargę na zmiany komunikacyjne w rejonie Bielan, uprzejmie informuję, iż z uwagi na bardzo dużą ilość korespondencji otrzymywanej od pasażerów oraz konieczność uzyskania wyczerpujących wyjaśnień z Działu Pionu Przewozów ZTM (potrzebnych do właściwego rozpatrzenia Pana sprawy) odpowiedź na to wystąpienie zostanie wystosowana w terminie późniejszym.

Przepraszamy za powstałą niedogodność.

Z poważaniem,
Monika Tokaj
Kierownik Sekcji Skarg Dział Przepisów i Taryf
Zarząd Transportu Miejskiego

ZTM/HM-051-980/4/07/OW

Warszawa, 26 listopada 2007 r.

Do: Marcin Jackowski

Szanowny Panie,

Odpowiadając na Pana pismo z dnia 4 października 2007 r., na podstawie wyjaśnienia z Działu Analiz Układu Komunikacyjnego uprzejmie informuję, że zmiany w układzie linii komunikacyjnych są wynikiem prowadzonych analiz mających na celu wypracowanie rozwiązań optymalnych z punktu widzenia większości pasażerów, jak też przy uwzględnieniu możliwości budżetowych miasta.

Zgodnie z uchwaloną przez Radę Warszawy i obecnie obowiązującą Polityką Transportową dla Miasta Stołecznego Warszawy, podstawowym środkiem komunikacji ma być transport szynowy (tj. metro, tramwaj i kolej). Funkcjonując niezależnie od utrudnień w ruchu drogowym zapewnia on przejazd szybszy i sprawniejszy niż transport autobusowy, dysponuje od niego znacznie większą zdolnością przewozową i jest ekologiczny. W szczególności metro, dzięki całkowicie bezkolizyjnemu przebiegowi oraz bardzo dużej częstotliwości kursowania pociągów stanowi najszybszy środek komunikacji miejskiej, który w miarę oddawania do użytku kolejnych stacji przejmuje funkcję podstawową w przewozach na kierunku północ – południe. Również tramwaj poruszający się w przeważającej większości po torowiskach wydzielonych z ruchu drogowego pozwala przemieszczać się po mieście znacznie sprawniej, niż często utykający w korku autobus. Komunikacja autobusowa powinna natomiast pełnić funkcję uzupełniającą – zapewniać dowóz do linii transportu szynowego i obsługiwać rejony nie posiadające tego rodzaju transportu. [kursywą oznaczono fragmenty pokrywające się z treścią pisma ZTM do innej osoby z września 2007 r. [zobacz >>>] ]

Kursująca między Cmentarzem Północnym i Dworcem Wschodnim linia 103 na bardzo długim odcinku trasy między przystankami DURACZA i DW. WSCHODNI (ok. 9 km) pokrywała się z komunikacją szynową. Należy dodać, iż autobusy przedmiotowej linii bardzo często utykały w korkach, zatem duża część pasażerów tej linii przesiadała się do tramwajów, nierzadko już na ul. Broniewskiego. Przy tych uwarunkowaniach dalsze funkcjonowanie linii 103 na trasie do Dworca Wschodniego należało uznać za nieefektywne.

Linia 103 na odcinku trasy między ulicą Broniewskiego (od pętli Piaski) i Dw. Wschodnim została zastąpiona przez nową linię tramwajową 28. W relacji Praga – Cmentarz Północny (brama główna) można obecnie podróżować z przesiadką z linii 28 na linię 103 na ul. Broniewskiego lub z linii 6 na linie 103 i 181 na Pl. Wilsona. Ponadto, uwzględniając wspomniane zalety komunikacji szynowej, pasażerów jadących z Bielan na Pragę lub do Śródmieścia zachęcamy do przejazdu na jak najdłuższym odcinku metrem lub tramwajem, a autobusem jedynie w dojazdach do najbliższych stacji metra lub przystanków tramwajowych.

Kursująca wcześniej między Rembertowem a Hutą linia 515 na jeszcze dłuższym odcinku trasy pokrywała się z komunikacją szynową: linię metra (na odcinku między stacjami Marymont i Politechnika) oraz linie tramwajowe w relacji Huta – Śródmieście (linia 15) i w relacji Huta – Gocławek (linia 6). Autobusy linii 515 często utykały w korkach, ponieważ ich trasa wiodła odcinkami ulic charakteryzującymi się znacznymi utrudnieniami w ruchu. Z tych względów duża część pasażerów linii 515 przesiadała się do metra lub tramwajów. Obecnie podstawowym dojazdem do Śródmieścia są linie autobusowe do Pl. Wilsona z przesiadką na metro oraz linie tramwajowe 15 i 36. Takie rozwiązanie umożliwia znaczne skrócenie czasu podróży, którego optymalizacja jest priorytetem zarówno dla Pasażerów, jak również dla ZTM.

Ze względu na dużą częstotliwość i regularność kursowania pojazdów komunikacji szynowej, średni czas podróży w relacjach dotychczas obsługiwanych przez linie 105 i 515 (nawet pomimo konieczności dokonywania przesiadek) jest krótszy od średniego czasu przejazdu dokonywanego tymi liniami na poprzednich trasach.

Pracownicy Działu Analiz Układu Komunikacyjnego ZTM mają świadomość, że każda zmiana w układzie komunikacyjnym przez pewną grupę pasażerów może być postrzegana jako niekorzystna. Zapewniam jednak, że celem wszystkich naszych działań jest poprawa obsługi komunikacyjnej, przy jak najmniejszych kosztach i minimalizacji uciążliwości społecznych.

Ponadto informuję, że obsługę ulicy Przy Agorze zapewniają linie 103 i 121, pełniące funkcje dowozowe do komunikacji szynowej oraz relacje lokalne.

Zarząd Transportu Miejskiego pragnie Pana serdecznie przeprosić za zwłokę w przekazaniu odpowiedzi, wynikającą z dużej ilości korespondencji otrzymywanej od Pasażerów.

Z poważaniem,
Monika Tokaj
Kierownik Sekcji Skarg Dział Przepisów i Taryf
Zarząd Transportu Miejskiego

Dalszy ciąg

[zobacz >>>]