W pobliżu placu Unii Lubelskiej, piesi dysponują jednostronnym chodnikiem o szerokości 1,5m, całkowicie nieadekwatnej do obszaru gęstej zabudowy, tym bardziej śródmiejskiej.